Frigående höns


Yttertavle ägg valde att gå över till frigående drift för hönsens skull. Det ger djuren bättre levnadsvillkor när de får utlopp för sina naturliga beteenden som att sambada och umgås. Det ger mer yta för varje höna att röra sig på. De flesta butiker idag erbjuder ägg från frigående höns. Ägg från frigående höns är dyrare att producera på grund av att de kräver mer arbetskraft.